Vytáhněme děti z děcáků

a umožněme jim vyrůstat v přirozených rodinách

Neříkejme, že to nejde!

„Dítě je naplněním života, říká 60 procent Čechů“.
Proč tedy stále v dětských domovech žije kolem 10.000 dětí?    

Pojďme to změnit

Hledáme Opravdové rodiče.

Biologický rodič hraje v životě dítěte nezaměnitelnou roli. Tam, kde biologičtí rodiče selhali, nastupuje stát. Zajistí hmotné potřeby dítěte, nedokáže mu ale nabídnout oporu a vzor opravdové rodiny. Postavit se každodenní realitě naší společnosti je proto pro děti z dětských domovů velmi obtížné.

Pomoc přitom není nedosažitelná: tyhle děti nepotřebují papír na to, že jsou „Vaše“ – potřebují Vaši pozornost, péči a vzor. 

Pěstounství je cesta.

Obnovujeme přirozenou rodinu

Prarodiče, rodiče, děti – žijí spolu, starají se jeden o druhého. Děti vidí své rodiče, jak se starají o své rodiče – získávají přirozené modely rodinného chování, které pak ponesou do dalších generací. Je třeba se učit zrození, radosti, bolesti, životu i smrti. Je třeba naučit se dělit se a dávat, nejenom brát.

Tuhle školu mohou dětem nabídnout i pěstounské rodiny. Je to otázka postojů a rodinné atmosféry, ne biologického rodičovství.

Pěstounství je cesta.

Podporujeme pěstounské rodiny

Stát pěstounskou péči podporuje finančně i minimálními administrativními obstrukcemi (oproti adopci). Zařídit novému členovi rodiny pokoj, nakoupit oblečení, školní pomůcky a integrovat ho do běžného života představuje i vyšší jednorázovou investici.

Rozhodl jsem se ve spolupráci s několika neziskovými organizacemi finančně podpořit rodiny, které to nejvíce potřebují. Zapojit se můžete i Vy. 

Pěstounství je cesta.

Fakta

Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí. Počet dětí v náhradní rodinné péči několik let roste – za posledních deset let o 61 procent. Na konci loňského roku bylo u náhradních rodičů přes 19 tisíc dětí. zdroj: Statistika&My 

V českých dětských domovech žije okolo 10.000 dětí, ale přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje ročně více než 500 žádostí o adopci, k novým rodinám se dostane každý rok pouze necelých 400 dětí. zdroj: Statistika&My 

V Česku přibývá bezdětných žen. V generaci, která dospívala za Husáka, nemělo dítě pouze 5 až 7 procent žen, u dnešních třicátnic a čtyřicátnic se čeká 16 až 18 procent bezdětných. Ukazuje to prognóza Českého statistického úřadu

Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který stanovuje, že umístění do náhradní rodinné péče je první vhodná možnost pro to, když dítě nemůže být umístěné v biologické rodině a poslední vhodná možnost je institucionální umístění, umístění do dětského domova. zdroj: média

Do pěstounské péče získává dítě fyzická osoba. Podstatné jsou její majetkové a citové poměry (stabilita prostředí). V řadě případů se formou pěstounské péče starají nejen manželské páry, ale registrované páry, dvojice, žijící spolu pouze na základě vzájemné dohody, nebo singles. 

Stát výchovu dětí v pěstounské péči finančně podporuje. Protože dítě do péče získává fyzická osoba, částečně supluje i finanční příspěvek druhého rodiče. Měsíčně pěstounovi na úhradu potřeb dítěte přispívá částkou 4.950 – 7.260 Kč, odměna pěstouna za péči o dítě je 12.000 Kč měsíčně. zdroj: MPSV

Spolupracujeme

při hledání rodin, kterým je třeba pomoci

Martin Hrubčík

autor a ambasador projektu

Během spolupráce se Zuzanou Baudyšovou ještě v roli senátorky jsem slíbil, že se budu zasazovat o práva dětí. Právě ona mne nasměrovala na pěstounskou péči jako velmi silný, ale nedostatečně využívaný nástroj, jak změnit naši společnost. I když se dítě do rodiny dostane až později než v miminkovském věku, mohou pěstouni stále změnit… všechno. I bez adopční listiny. Tady jde o rodinu, ne o papír. Pěstounství je Cesta.