Nedostatek policejních hlídek v ulicích Prahy 9 a nesprávné zacílení jejich činnosti

24. 02. 2020 | Bezpečnost a pořádek, Články

06.11.2019 jsme na kontrolním výboru řešili nedostatek policejních hlídek v ulicích Prahy 9 a nesprávné zacílení jejich činnosti. Po konzultaci s radním pro bezpečnost jsem předložil kontrolnímu výboru návrhy opatření k problematice nedostatku hlídek v ulicích jejich lepšímu zacílení a podpoře jejich činnosti.

Mezi navrženými opatřeními je výslovně doporučeno (nutno dodat, že některá opatření jsou již realizována):

 1. Radní pro bezpečnost zváží možnosti městské části k podpoře naplnění tabulkových míst strážníků MP a policistů PČR ve správním obvodu zdejší městské části.
 2. Bezpečnostní komise uváží častější periodická setkání s občany, neziskovými organizacemi, státními a městskými orány a bezpečnostními složkami (celníci, hygiena, hasiči) za účelem výměny aktuálních poznatků a informací.
 3. Radní pro kulturu uváží opatření k podpoře znalosti a užívání tísňových linek 150, 155, 156, 158, 112, které mohou být zdrojem operativních bezpečnostních informací.
 4. Bezpečnostní komise ve spolupráci s preventistou kriminality uváží na základě místní a osobní znalosti posílení situační prevence, pro účelnější práci pochůzkových hlídek včetně posílení kamerového systému, přisvětlení temnějších míst a případně prosekání zeleně.
 5. Bezpečnostní komise dle statistických výstupů PČR a MP zváží vytvoření koncepce bezpečnosti a ideálně interaktivní mapu kriminality pro účely dalšího koordinovaného postupu v oblasti zajišťování bezpečnosti, kdy nutnost existence koncepce bezpečnosti je základním předpokladem žádostí o dotační prostředky v oblasti prevence kriminality.
 6. Na základě zjištění nově koncipované mapy kriminality vytvořit požadavky na účelné ustavení kontrolních bodů pochůzkových hlídek.
 7. Radní pro bezpečnost vzhledem k již realizovaným krokům zváží možnost vytvoření grantové žádosti zacílené na značení jízdních kol a jejich evidenci v příslušných registrech a tuto podá do 15.02.2020 do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR zaměřeném na prevenci kriminality na místní úrovni.
 8. Bezpečnostní komise na základě souhrnu všech dostupných grantových výzev v oblasti prevence kriminality, vytvořeném z jejího pokynu pracovníkem prevence
  kriminality, uváží systémovou i ekonomickou účelnost případné účasti v těchto výzvách a rozhodne o vytvoření projektových podkladů pracovníkem prevence a
  předložení těchto Radě MČ Praha 9 k uvážení.

O tom, jak vypadá situace v reálu a co by mohla navrhovaná opatření přinést, právě diskutujeme na Facebooku. Chcete říci svůj názor i Vy?

Martin na Facebooku