Řešily se modré zóny a síť úklidových informátorů

20. 11. 2019 | Bezpečnost a pořádek

Zásadní pokrok díky účasti občanů Prahy 9 na Veřejné diskusi 6.11.2019

Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kdo se účastnili Veřejné debaty kontrolního výboru 06.11.2019. Slíbil jsem, že budu za Vás všechny, kteří si dlouhodobě a zcela konkrétně stěžujete na problémy v této oblasti, mluvit a hledat řešení. Pečlivě jsme si zapsali všechny Vaše názory a připomínky a začali prověřovat každou jednotlivou položku.

A povedlo se dosáhnout prvního úspěchu! Diskuse přesvědčila současné koaliční vedení, že Praha 9 má v rámci bezpečnosti a veřejného pořádku na čem pracovat.

Věci se začaly hýbat. Zastupitelstvo na svém zasedání 19.11.2019 následně přijalo usnesení, ve kterém mne a místostarostu Važanského pověřuje rozpracováním problematiky a návrhy konkrétních řešení. A protože s Vámi jsem tuto záležitost zahájil a vím, že nejlepší podněty přicházejí od těch, jejich životy jsou problémem nejvíce dotčeny, budu Vás prostřednictvím webu a Facebooku informovat a každém posunu, ptát se na Vaše postoje, nápady, tipy.

Věřím, že společně můžeme dokázat hodně. Ještě jednou děkuji. Díky Vám máme zase o něco větší šanci měnit Prahu 9 k lepšímu.

Jaké bylo listopadové zasedání zastupitelstva Prahy 9?

Na zasedání 19.11.2019 bylo jednohlasně schváleno rozpočtové provizorium (Na tuhle skutečnost nemá městská část žádný vliv, je to rozhodnutí hlavního města Prahy, proto ta jednohlasnost). Současně bylo jednomyslně odhlasováno i 900.000 Kč na volnočasové granty (řídí se stejným režimem).

Ačkoliv Praha 9 disponuje rezervou více jak miliardu korun, zastupitelstvo opět prodalo další majetek! A nikomu to nepřijde divné. Stále nové a nové prodeje…peníze okusuje inflace a majetkové možnosti naší městské části se tenčí. Zde prostě netleskám a nepodporuji.

Nepodporuji ani další a další přeměny pozemků na stavební parcely, protože zcela vůbec k tomuto „A“ nevidím to stále opakované „B“, a to kdo zajistí smysluplnou infrastrukturu dopravy, obchodů, zdravotnictví, školek a škol. Například dlouhodobě propagovaná škola U Elektry bude dle dnešních informací nejdříve v roce 2022, ale pravděpodobněji později a bytové domy stále rostou a rostou.

Dalšími tématy jednání byla doprava, autobusové linky. Všichni se shodli na zachování sportoviště v lokalitě hřiště SK Prosek.

Chcete modré zóny a síť úklidových informátorů.

Ranní interpelace zcela ovládla dvě hlavní témata.

Modré zóny by měli podle Vašich přání vzniknout v lokalitě okolo O2 arény, Mediconu a Galerie Harfa. Odpovědný radní Holeček upozornil, že zřízení modrých zón v těchto oblastech problém s parkováním pouze odsune do vzdálenějších lokalit. Z publika zazněl i náznak podezření, že současný neutěšený stav je důsledkem jednání odpovědných osob, které jdou na ruku firmám a nikoli občanům. Radní to sice jednoznačně popřeli a svá tvrzení podepřeli argumenty, které měly podezření vyvracet, neměl jsem ale dojem, že by tazatelka odcházela z jednání zastupitelstva přesvědčená o tom, že bylo vše v pořádku.

Další tazatelka se pozastavila nad systémem výkonu úklidových prací na Praze 9. Popsala několik obecných, ale i zcela konkrétních případů a situací, které svědčí o limitech současného systému úklidu veřejných prostor na naší městské části. Požádala zastupitele, aby se zamysleli nad možností spolupráce s občany. Pokud by v každé ulici s radnicí spolupracovala jedna pověřená osoba či výbor, mohla by jejich prostřednictvím radnice získávat pravidelně čerstvé, pravdivé a přesné informace o stavu pořádku a podle nich by mohla upravovat další plány a způsob úklidu.

Odpovědný radní Poupě k této věci uvedl, že Praha 9 vypracovaný informační systém má. V terénu se průběžně pohybuje 15 osob, které radnici informují o potřebnosti úklidu dané lokality. Nad rámec této informační sítě sleduje i sociální média, jejichž prostřednictvím se dozvídá o dalších problémech. I jejich řešení začleňuje do plánování úklidu. Dle jeho slov se ale nesmí jednat o vyhozené křeslo na pozemku hl. m. Prahy – to radnice těžko uklidí. Svůj projev zavřel nepopiratelnou pravdou, že úklid se nedá realizovat dříve, než nepořádek vznikne.

Ani druhá tazatelka dle mého soudu neodcházela s pocitem pozitivního posunu.

Napište mi na Facebook, jak jste spokojeni s úklidem na Praze 9 Vy!

Martin na Facebooku