Jak pomoci dětem z dětských domovů k úspěšnějšímu startu do života?

18. 03. 2019 | Články, Děti a rodiny

Začátek samostatného života bývá obtížný pro většinu mladých lidí. Pro děti z dětských domovů to ale platí dvojnásobně. Díky tomu, že nemají rodinu, která by je v případě potíží podržela, mnohem častěji se dostávají do problémů s dluhy nebo neschopností udržet si práci. Jedním z největších problémů těchto mladých lidí je však bydlení. Děti z dětských domovů nemají možnost si na byt našetřit, ani vzít si hypotéku. Často jejich příjmy nejsou ani tak vysoké, aby si mohli dovolit komerční nájem.

Děti nejsou na odchod z domova dostatečně připraveny

Bohužel v současné době neexistuje jednotná koncepce, která by se zabývala touto problematikou a pomáhala dětem z DD, aby zvládly tento velmi těžký přechod do života. Vychovatelé v dětských domovech nemají dostatek prostoru k přípravě dětí na odchod do reálného života, a ty tak často netuší, jaké povinnosti například ve vztahu k úřadům na ně čekají. Děti jsou na vychovatelky velmi fixovány, a jsou zvyklé se na ně obracet se všemi problémy. Jakmile po odchodu toto zázemí ztratí, mohou se cítit bezradné a vykořeněné. Děti také často neumějí hospodařit s penězi, což vede k pádu do dluhové pasti a jiným negativním jevům. Nejsou také příliš informovány o neziskových organizacích, které jim mohou v případě potíží pomoci.

Největším problémem je práce a bydlení

Podle průzkumů téměř polovina dětí, které mají před odchodem z dětského domova, nevědí, kde budou po opuštění domova bydlet. U mnoha dětí se následně po odchodu z DD obtíže spojené se sehnáním levného, podporovaného či krizového bydlení projeví tím, že skončí na ubytovně, nebo dokonce na ulici.

Dalším problémem, kterému musejí mladí lidé, opouštějící dětský domov čelit, je potřeba sehnat si práci. Děti z dětských domovů většinou mají se sehnáním práce problémy. Díky tomu že většina z nich nemá maturitu, uplatňují se převážně při manuálních činnostech.

Dětem chybí finanční gramotnost

Dalším problémem dětí z dětských domovů je nedostatečná finanční gramotnost, která spolu s ostatními potížemi vede k tomu, že děti neumějí hospodařit a stávají se obětmi různých lichvářů a podvodníků. Téměř 30 % dětí, které se chystají na start do samostatného života, neví, nebo nedokáže popsat, jak fungují úroky u půjček. Podle průzkumů mezi dětmi v domovech, pouze 13 % dětí uvedlo, že má na dobu opuštění domova našetřené peníze. Většinou mají také velmi zkreslené představy o tom, co kolik stojí, a jaké jsou průměrné měsíční náklady na bydlení, energie a služby. Mnoho dětí netuší, na jaké sociální dávky mají nárok, jelikož v domově je o tom nikdo neinformoval. Často děti tyto informace získaly až od některé z neziskových organizací.

V čem může stát dětem z dětských domovů pomoci?

Zvyšování finanční gramotnosti – děti by se měly již v dětském domově učit, co kolik stojí, jak s penězi hospodařit, že může utratit jen tolik, kolik vydělá, jak fungují půjčky a že když si půjčí, budou muset vrátit o mnoho víc a mnoho dalších informací, které jim chybí.
Zajištění levného, startovacího bydlení – Děti mají často nedostatečné či zkreslené informace o světě mimo domov. Nevědí jak si najít bydlení, nebo jak zaplatit kauci za nájemné. Řešením by byla podpora výstavby nízkoprahového bydlení, které by ochránilo děti před tím, aby skončili na ulici.
Poskytnutí součinnosti při hledání práce – Děti by již v domově měly být seznámeny s pracovněprávní problematikou a zákoníkem práce. Měly by vědět, na co mají a nemají nárok, jaké povinnosti jim z pracovně právních vztah plynou. Dětský domov by jim měl pomoci s nalezením prvního zaměstnání, v ideálním případě ještě před opuštěním domova.

Martin na Facebooku