Přátelé, napište mi, kterou variantu byste vybrali!

08. 12. 2021 | Články

Ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 vzešlo opět několik zajímavých podnětů. Nejen těch, které byly v rámci jednání zastupitelstva projednány, ale i podnětů k úvaze o fungování samotné radnice na Praze 9.

Mezi těmi prvními a vskutku pozitivními je možno třeba uvést, že bylo schváleno vyhlášení dotačních programů pro rok 2022.

K těm druhým je třeba nutno řadit, že interpelace občanů vůči zastupitelům, radním a vůbec vůči MČ P9, byly opět ráno od 10:00 v limitovaném čase 30 minut.

Čas je to krátký, a navíc, tato možnost vstoupit do kontaktu se svými zvolenými zástupci a vlastně celé zasedání zastupitelstva se koná v době, kdy jsou občané většinou v zaměstnání. Dlouhodobě vyjadřuji, že to není vůči občanům Prahy 9 úplně férové.

ZMĚNA?

Bylo několik iniciativ, které chtěly změnu. Zastupitelstvo od 18:00, to byl můj poslední návrh jako předsedy zastupitelského klubu ANO při jednání předsedů zastupitelských klubů v této věci. V tomto jsem připomněl i poměrně hojně navštívenou debatu s občany „O bezpečnosti na Praze 9“, kterou jsem jako předseda kontrolního klubu inicioval, a která přinesla reálné podněty občanů i směřovala k jejich řešení.

NÁVRH starosty

  1. anebo je to jedno? Navrhl vyjmout interpelace ze zasedání zastupitelstva a vytvořit pravidelnou možnost interpelovat starostu v předem určeném večerním čase, ale bez povinnosti účasti zastupitelů. Myslím si, že je to trochu rozdíl,a ale třeba se mýlím.

 Pro kterou variantu byste zvedli ruku? 

  1. posun zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 na 18:00 večer
  2. vyjmout interpelace ze zasedání zastupitelstva a vytvořit pravidelnou možnost interpelovat starostu v předem určeném večerním čase
  3. nebo je to jedno?

Martin na Facebooku