Hangár19 – rodinné komunitní centrum

21. 10. 2019 | Články, Děti a rodiny

Rodinné centrum Hangár19 zřídila a provozuje Městská část Praha 19 zejména pro děti i dospělé, bydlící ve Kbelích a blízkém okolí. Stál jsem u zrodu centra a podporuji ho po celou dobu jeho provozu. Jsem hrdý na partu lidí, která zajišťuje jeho chod. Otevřené je ale i obyvatelům dalších městských částí. Prostor, jeho vybavení, pomůcky a lektoři jsou návštěvníkům centra k dispozici bezplatně. Pro užívání centra není třeba žádná forma členství ani registrace. Centrum vzniklo v létě 2019 z nízkoprahového centra, které už několik let poskytovalo zázemí dětem a dospívajícím pro různé mimoškolní aktivity.

Program centra zahrnuje pravidelné aktivity (kluby), ale i soutěže, přednášky, koncerty, společné výlety a další.
Většina akcí (výstavy, besedy, přednášky, divadelní představení, promítání, turnaje) byla iniciována jeho návštěvníky.

Proč to celé děláme?

  • Chceme podporovat společenství a solidaritu
  • Chceme podporovat setkávání našich obyvatel, jejich volnočasové vzdělávání a komunitní spolupráci na osobní rovině, nejenom prostřednictví elektronických sociálních sítí.
  • Dětem poskytovat místo, kde mohou najít nové přátele a v bezpečném prostředí trávit volný čas mimo školu, zejména v období, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Chceme je učit samostatnosti a odpovědnosti v takové míře, která odpovídá jejich věku.
  • Maminkám s malými dětmi umožnit, aby vyšly z izolace, do které se při celodenní péči o děti dostávají

 

Martin na Facebooku