Vytáhněme děti z děcáků

25. 10. 2019 | Články, Děti a rodiny

Neříkejme, že to nejde!

„Dítě je naplněním života, říká 60 procent Čechů“. Proč tedy stále v dětských domovech žije kolem 10.000 dětí?

Pojďme to změnit: Obnovujeme přirozenou rodinu

Prarodiče, rodiče, děti – žijí spolu, starají se jeden o druhého. Děti vidí své rodiče, jak se starají o své rodiče – získávají přirozené modely rodinného chování, které pak ponesou do dalších generací. Je třeba se učit zrození, radosti, bolesti, životu i smrti. Je třeba naučit se dělit se a dávat, nejenom brát. Tuhle školu mohou dětem nabídnout i pěstounské rodiny. Je to otázka postojů a rodinné atmosféry, ne biologického rodičovství.
Pěstounství je cesta.

Podporujeme pěstounské rodiny

Stát pěstounskou péči podporuje finančně i minimálními administrativními obstrukcemi (oproti adopci). Zařídit novému členovi rodiny pokoj, nakoupit oblečení, školní pomůcky a integrovat ho do běžného života představuje i vyšší jednorázovou investici. Rozhodl jsem se ve spolupráci s několika neziskovými organizacemi finančně podpořit rodiny, které to nejvíce potřebují. Zapojit se můžete i Vy.
Pěstounství je cesta.

Fakta

  • Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí. Počet dětí v náhradní rodinné péči několik let roste – za posledních deset let o 61 procent. Na konci loňského roku bylo u náhradních rodičů přes 19 tisíc dětí. zdroj: Statistika&My
  • V českých dětských domovech žije okolo 10.000 dětí, ale přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje ročně více než 500 žádostí o adopci, k novým rodinám se dostane každý rok pouze necelých 400 dětí. zdroj: Statistika&My 
  • V Česku přibývá bezdětných žen. V generaci, která dospívala za Husáka, nemělo dítě pouze 5 až 7 procent žen, u dnešních třicátnic a čtyřicátnic se čeká 16 až 18 procent bezdětných. Ukazuje to prognóza Českého statistického úřadu.
  • Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který stanovuje, že umístění do náhradní rodinné péče je první vhodná možnost pro to, když dítě nemůže být umístěné v biologické rodině a poslední vhodná možnost je institucionální umístění, umístění do dětského domova. zdroj: média
  • Do pěstounské péče získává dítě fyzická osoba. Podstatné jsou její majetkové a citové poměry (stabilita prostředí). V řadě případů se formou pěstounské péče starají nejen manželské páry, ale registrované páry, dvojice, žijící spolu pouze na základě vzájemné dohody, nebo singles.
  • Stát výchovu dětí v pěstounské péči finančně podporuje. Protože dítě do péče získává fyzická osoba, částečně supluje i finanční příspěvek druhého rodiče. Měsíčně pěstounovi na úhradu potřeb dítěte přispívá částkou 4.950 – 7.260 Kč, odměna pěstouna za péči o dítě je 12.000 Kč měsíčně. zdroj: MPSV

Proč já?

Během spolupráce se Zuzanou Baudyšovou ještě v roli senátorky jsem slíbil, že se budu zasazovat o práva dětí. Právě ona mne nasměrovala na pěstounskou péči jako velmi silný, ale nedostatečně využívaný nástroj, jak změnit naši společnost. I když se dítě do rodiny dostane až později než v miminkovském věku, mohou pěstouni stále změnit… všechno. I bez adopční listiny. Tady jde o rodinu, ne o papír.
Pěstounství je Cesta.

Martin na Facebooku