Drogová scéna je prý uzavřena v bytech, mimo ulice a veřejné prostory

04. 03. 2020 | Bezpečnost a pořádek, Články

06.11.2019 jsme na kontrolním výboru řešili i uživatele drog na Praze 9. Po konzultaci s radním pro bezpečnost jsem předložil kontrolnímu výboru návrhy opatření k lepšímu využití možností, které MČ Praha 9 v této problematice má.

Mezi navrženými opatřeními je výslovně doporučeno:

  1. Radní pro bezpečnost zváží možnost zřízení místa streetworkera, který by byl přímo organizován a řízen MČ Praha 9 a vstupoval do kontaktu s aktuálně zmiňovanou drogovou scénou.
  2. Bezpečnostní komise zváží způsob, jak diverzifikovat zdroje informací o drogové scéně (občané, MP, PČR, streetworker – aktuálně jen neziskovky Armáda spásy, Drop In, Proxima Sociale) a dá v tomto doporučení Radě MČ Praha 9.
  3. Rada MČ Praha 9 uváží rozšíření bezpečnostní komise o koordinátora prevence drog (aktuálně vedoucí oddělení sociální péče a prevence Petr Slavíček, který koordinuje činnost neziskovek v drogové problematice – monitoring a mapping), a to z důvodu účelnějšího hodnocení drogové situace v rámci správního obvodu.
  4. Radní pro bezpečnost zváží možnosti další podpory současně realizované primární prevence i s ohledem na trend virtualizace současného světa.
  5. Bezpečnostní komise zváží způsob, jak aktualizovat místa dohledu dle výše uvedeného rozšířeného modelu vyhodnocení současné situace a dalšího vývoje, případně uváží ve své iniciativní činnosti další opatření.

O tom, jak vypadá situace v reálu a co by mohla navrhovaná opatření přinést, právě diskutujeme na Facebooku. Chcete říci svůj názor i Vy?

Martin na Facebooku