Rušení nočního klidu a veřejného pořádku. Změnilo se něco?

19. 02. 2020 | Bezpečnost a pořádek, Články

06.11.2019 jsme na kontrolním výboru řešili i rušení nočního klidu a veřejného pořádku na Praze 9. Po konzultaci s radním pro bezpečnost jsem předložil kontrolnímu výboru návrhy opatření k problematice nočních zábavních provozu např. diskotéky Továrna 70.

Mezi navrženými opatřeními bylo výslovně doporučeno (a některá opatření už byla uvedena do praxe):

  1. Bezpečnostní komise detailně dle statistických výstupů PČR a MP vyhodnotí míru problematičnosti dané situace a uváží níže uvedené či vlastní opatření.
  2. Radní pro bezpečnost zváží kontaktovat majitele nemovitosti s žádostí o intenzivní spolupráci na nalezení řešení dané problematiky.
  3. Radní pro bezpečnost zváží opakovaně kontaktovat zástupce hl. m. Prahy s žádostí o intenzivní spolupráci na nalezení řešení dané problematiky.
  4. Radní pro bezpečnost zváží opakovanou žádost kontroly cizinecké policie.
  5. Radní pro bezpečnost zváží kontaktovat policejní prezidium s žádostí o podporu, jelikož místní a krajské vedení PČR udává, že není v jejich silách personálně problematiku zabezpečit.
  6. Radní pro bezpečnost zváží opakovanou žádost kontroly celníků.
  7. Radní pro bezpečnost zváží žádost o kontrolu Hygienické stanice hl. m. Prahy u jednotlivých provozů v místě.
  8. Radní pro bezpečnost se intenzivně zasadí o podporu řešení účelnějším nastavením legislativního rámce zejména přípravy materiálu pro vytvoření vyhlášky hl. m. Prahy.
  9. Bezpečnostní komise a preventista kriminality uváží posílení situační prevence, včetně kamerového bodu, přisvětlení místa a prosekání okolní zeleně.
  10. Bezpečnostní komise si prostřednictvím tajemníka úřadu zajistí analýzu přestupkových rozhodnutí s ohledem na užívání institutu omezujících opatření (zákaz vstupu pro přestupce) s následným případným doporučením jejich ukládání přinejmenším v dané problematice.

O tom, jak vypadá situace v reálu a co by mohla navrhovaná opatření přinést, právě diskutujeme na Facebooku. Chcete říci svůj názor i Vy?

Martin na Facebooku