Participativní rozpočet: občané ví, co jejich město potřebuje

15. 03. 2019 | Nezařazené


Rozvoj města a jeho místních částí by měl vycházet zdola, od lidí, kteří město tvoří a kteří v něm žijí. Samotní obyvatelé nejlépe vědí, kde je potřeba opravit chodník, fasádu domu, nebo vybudovat nové dětské hřiště. Proto není divu, že se občané čím dál více chtějí podílet na rozhodování, jak naložit s veřejnými prostředky. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je participativní rozpočet. Rád bych na úrovni Senátu rozšíření participativního rozpočtování maximálně podpořil.

Nejvíce příkladů využití této metody v praxi najdeme zatím v Praze. Zkušenosti už také mají v Brně, Děčíně, Dobřejovicích, Litoměřicích, Mnichovicích, Semilech a nebo v Ostravě. Nejvíce se do participace na rozpočtu zapojují obyvatelé městské části Praha Kolovraty (10,59% obyvatel), následuje Zbraslav (6,82%) a Suchdol (6,59 obyvatel). Zde si můžete vytvořit obsah, který bude použit v rámci modulu.

Co je to participativní rozpočet

Jde o možnost, jak mohou občané města nebo místní části rozhodovat o využití předem stanovené části městského rozpočtu. Díky tomu mohou o části investic rozhodovat ti, kterých se přímo týkají – obyvatelé. Výhod participativního rozpočtu využívají obyvatelé mnoha měst po celém světě. Vše začalo v roce 1988 v Brazilském městě Porto Allegre, kde se poprvé občané zapojili do rozhodování o rozpočtu města. O od té doby se princip participativního rozpočtu rozšířil do mnoha zemí světa, včetně České Republiky.

Jak se mohou na rozhodování o rozpočtu podílet obyvatelé Prahy?

Participování na rozhodování o využití rozpočtu si získává stále větší popularitu v mnoha městech ČR. Přestože jde zatím pouze o první vlaštovky, jelikož části rozpočtů, o kterých mohou občané rozhodovat, jsou stále poměrně malé, uplatňuje se tento princip již ve více než 30 městech a městských částech naší republiky. V Praze se mohou občané zapojit do rozhodování o rozpočtu v místních částech Praha Slivenec, Praha Zbraslav, Praha 8, Praha Kolovraty, Praha Suchdol, Praha 5, Praha 6, Praha 10, Praha 7, Praha Horní Počernice a Praha 3.

Největší částku na participativní rozpočet letos uvolnila Praha 5 (15 000 000 Kč), Praha 10 a Praha 8 dávají k dispozici 10 000 000 korun. Pozadu ovšem nezůstává ani Praha 6, která k tomuto účelu vyčlenila 6 000 000 Kč.

Moje osmička – participativní rozpočet Prahy 8

Občané mohou rozhodovat o realizaci veřejně prospěšných projektů investičního a lokálního charakteru, které se týkají úprav veřejných prostranství. Občané zatím nemohou rozhodovat o projektech, které se týkají akcí a aktivit. Návrhy občanů musí souviset pouze s pozemky, které jsou ve vlastnictví městské části. Společným rozhodováním mohli v roce investovat 10 000 000 korun.

Moje stopa – Praha 10

Občané mohou rozhodovat o investování částky 10 000 000 Kč. V minulosti občané rozhodli o vybudování takových projektů, jako je kolonáda na březích Botiče, Fitness park Malešice, workoutové hřiště v parku Heroldovy sady, nebo zřízení Pikniště – piknikového plácku s ohništěm v Malešickém lesíku. Projekt má ohlasy i v zahraničí. Moje stopa zaujala i Bratislavského župana, který se jím nechal inspirovat při tvorbě podobného projektu na Slovensku. (www.moje-stopa.cz)

Participativní rozpočet na Praze 5

V Praze 5 mohou letos obyvatelé rozhodovat o vybudování projektů v hodnotě 15 000 000 Kč.

Mám nápad pro šestku – Praha 6

Na Praze 6 byla pro tyto účely vyčleněna částka 5 000 000 Kč. Občané svým hlasováním rozhodli např. o vybudování multifunkčního prostoru v Letním kině nebo o vytvoření grilovacího a piknikového místa na Ladronce.

… a kdy začneme občany zapojovat i my na Praze 9?

Martin na Facebooku